Światło we wnętrzu

Odpowiednie oświetlenie pomieszczenia jest jednym z głównych elementów, który wpływa na łatwość użytkowania powierzchni. W szerokości geograficznej, w której przebywamy stosunkowo niewielka ilość słonecznych dni w ciągu roku wymaga od osób projektujących nieruchomości uwzględnienia w wyproszeniach wnętrz odpowiedniej ilości elementów dostarczających sztuczne oświetlenie. Oświetlenie pomieszczeń konieczne jest nie tylko z naturalnych względów w przypadkach niedostatecznego dopływu światła dziennego. Odpowiednie wykorzystanie światła ma również zasadniczy wpływ na klimat i końcowy wygląd danego pomieszczenia. Światło wpływa na nastrój panujący we wnętrzu. Stosując wypracowane przez architektów wnętrz metody za pomocą światła można zupełnie odmienić nieruchomość. Światło może sprawić, że dany pokój będzie wydawał się większy, cieplejszy, bardziej przytulny niż ma to miejsce w rzeczywistości. Wpływ na końcowy efekt ma nie tylko rodzaj światła, ale również wybór elementów oświetleniowych, które zostaną wykorzystane do wniesienia do wnętrza światła. Ilość źródeł w danym pomieszczeniu jest dowolna, ale przyjmowana jest zasada, by stosować jedno lub dwa główne źródła światła i doświetlać pomieszczenie za pomocą świateł dodatkowych. Światła punktowe pozwalają na wyeksponowanie elementów dekoracyjnych, a także kierują strumień świetlny na poszczególne obszary, w których wymagana jest większa jasność.

Instalacje w budynku

Wykonanie użytecznej nieruchomości budowlanej wymaga tego, by znalazły się w niej odpowiednie instalacje umożliwiające korzystanie z poszczególnych mediów. Media pozwalają na wykonywanie w nieruchomości różnego rodzaju działalności, a w przypadku nieruchomości o charakterze mieszkaniowych zapewniają przyszłym mieszkańcom odpowiednie warunki mieszkaniowe. Plan wykonania poszczególnych instalacji musi zostać zamieszczony w projekcie danego budynku. Wymagane jest to nie tylko w celach sprawdzenia poprawności projektu, ale również dlatego, że w przypadku zmian w konstrukcji budynku w przyszłości konieczne jest odniesienie się do pierwotnego rozkładu poszczególnych fragmentów. Instalacje, które mają największe znaczenie dla każdej nieruchomości to przede wszystkim instalacja wodna, kanalizacyjna oraz elektryczna. Budynek musi również, w zależności od jego przeznaczenia, zostać wyposażony w spełniającą normy użytkowania instalacje grzewczą. Normy odnośnie jej wykonania będą różnić się znacząco w zależności od tego, czy dany budynek będzie przeznaczony do zamieszkania, czy też będzie wykorzystywany przykładowo jako magazyn. Poza powyższymi instalacjami budynki i ich projekty posiadają również instalacje wentylacyjne, instalacje odgromowe oraz gazowe. Dobry projekt budynku powinien zawierać nie tylko rysunki poszczególnych instalacji, ale także szczegółowy ich opis. Konieczne jest przedstawienie obliczeń parametrów instalacji.

Dokumenty dla domu

Dokumentacja dla nieruchomości jest niezbędna do tego, by wydana mogła zostać zgoda na rozpoczęcie budowy. Skompletowanie wszystkich niezbędnych pism i zaświadczeń wymaga czasu, dlatego osoby planujące w niedalekiej przyszłości budowę własnego budynku powinny odpowiednio wcześnie rozpocząć wypełnianie formalności. Formalności te wynikają z obowiązujących obecnie przepisów prawa. Pozwolenie na budowę opiera się w znaczącej części na przedstawieniu projektu budowlanego. Projekt ten uwzględniać musi wszelkie wymagane elementy, w tym instalacje, które poprowadzone zostaną wewnątrz budynku. Część składową projektu budowlanego stanowi projekt architektoniczny. Zawiera on wszelkie informacje na temat planowanej konstrukcji. Dla uzyskania pozytywnej zgodny na budowę ogromne znacznie ma to, czy osoba wykonująca projekt uwzględniła w nim parametry związane z umiejscowieniem nieruchomości. Plan zagospodarowania przestrzennego oraz warunki atmosferyczne panujące w danej okolicy to tylko niektóre z elementów, które należy wziąć pod uwagę. Oprócz planów architektonicznych przedstawiających wykonanie samej nieruchomości w urzędach przedstawić należy również projekt ukazujący plan zagospodarowania całej działki budowlanej. Części elementów nie można przykładowo umieszczać tuż przy granicy działki lub może wymagać to przedstawienia odpowiedniej zgodny wydanej przez właścicieli działki, z którą nieruchomość sąsiaduje.

Budowa dachu w budynku

Elementem nie do ominięcia w każdej konstruowanej nieruchomości jest dach i jego poszycie. Odpowiedni projekt dachu uwzględniać musi nie tylko ostateczny wygląd, jaki dzięki niemu uzyska nieruchomość, ale przede wszystkim użyteczność takiej konstrukcji. Istnieje bardzo wiele sposobów na wykonanie dachu, nie wszystkie one jednak nadają się do zastosowania w danym miejscu. Konstrukcja dachowa, ze względu na swoją dużą powierzchnie, stanowić będzie dla elementów nośnych budynków znaczną część obciążenia. Musi zostać to odpowiednio uwzględnione podczas obliczania wytrzymałości fundamentów, ścian i stropów. Właściwy dobór materiałów ma tu fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników danej nieruchomości. Dach wykonany zostać musi z materiałów odpowiednich dla danego projektu, musi również posiadać właściwe ułożenie. Dachy projektowane są zarówno jako konstrukcje płaskie, jak i spadowe. W przypadku płaskich dachów ogromne znaczenie ma ilość opadów, jaka w danym miejscu jest przewidywana w skali roku. Dach taki nie pozwala na szybkie odprowadzenie opadu atmosferycznego. Wiele trudności przysporzyć może to w okresie zimowym, gdyż zalegająca warstwa śniegu zwiększa wielokrotnie wagę całego poszycia. Skutkować to może zarówno uszkodzeniami dachu, jak i w ekstremalnych przypadkach jego zawaleniem. Dachy spadowe pozwalają z odpłynięcie lub zsunięcie się opadu z powierzchni.

Wybór wielkości domu

Decydując się na wybudowanie nowej nieruchomości należy podjąć decyzję o jej wielkości. Wielkość budynku wpływa nie tylko na to, jak wiele kapitału pochłonie jego wykonanie, ale również na to, w jaki sposób może zostać on wykorzystany w przyszłości. Ze względu na koszty gruntów budynki wielopiętrowe powstają znacznie częściej niż konstrukcje parterowe. Ta zasada sprawdza się szczególnie w przypadku nieruchomości tworzonych dla osób prywatnych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Wykorzystanie niewielkiej przestrzeni gruntu pozwala przy projekcie wielopiętrowym na uzyskanie sporej powierzchni użytkowej. Niesie to jednak za sobą konieczność zastosowania odpowiedniej technologii budowlanej. Ciężar budynku wielopiętrowego jest znacznie większy, co sprawia, że projekt budowlany przewidywać musi zniesienie przez konstrukcje obciążeń o innej wartości. To sprawia, że koszty wykonania fundamentów oraz elementów nośnych są większe. Stosowane materiały muszą odpowiadać normom zapewniających bezpieczeństwo użytkowania wszystkich kondygnacji budynku przez długi czas. W przypadku budynków wielopiętrowych pod uwagę trzeba wziąć również ich ergonomiczność. Duży budynek wymaga zastosowania odpowiednich ciągów komunikacyjnych. Klatki schodowe muszą zostać wykonane z uwzględnieniem konieczności ewakuacji wyższych pięter. W przypadku prywatnych budynków mieszkalnych najczęsciej stosuje się jedną klatkę schodową.

Projekt pod zamówienie czy gotowy

Wybierając projekt domu podstawową decyzją, którą kupujący musi podjąć jest wybór pomiędzy projektem stworzonym na indywidualne zamówienie, a projektem wielokrotnie wykorzystywanym. Oba rozwiązania mają swoje dobre i słabsze strony. Dla wielu kupujących głównym argumentem jest tu koszt takiego projektu. Projekt wykonywany przez architekta od podstaw ma znacznie wyższą cenę, niż gotowy projekt oferowany w wielu biurach. Cena nie jest jednak jedynym parametrem, który musi zostać wzięty pod uwagę. Równie istotne jest to, w jakim stopniu dana budowla będzie spełniać oczekiwania i wymagania kupującego. Stworzenie nowego budynku jest inwestycją kapitałochłonną i wymagającą sporego nakładu czasu. Po rozpoczęciu prac budowlanych nie powinno się również w większym stopniu ingerować w ostateczny jest kształt. W przypadku projektów gotowych zmniejsza się nie tylko cena projektu, ale skraca się również czas oczekiwania. Wykonanie projektu nie jest proste i wymaga pracy doświadczonego zespołu. Szczególnie w przypadku, gdy projekt jest wielokrotnie konsultowany z kupującymi i nanoszone są w nim zmiany cały proces dojścia do gotowego szkicu trwać może kilka miesięcy. Rozpoczęcie budowy nie jest możliwe przez cały rok, w związku z czym opóźnienie projektu o ten czas spowodować może przesunięcie całego planu budowy na następny rok. Projekt gotowy nie daje natomiast kupującym możliwości dostosowania go do swoich potrzeb.

Dlaczego warto ocieplać dom

Klimat, w którym mieszkamy sprawia, że w budownictwie ogromne znaczenie posiada ocieplanie i izolowanie domów. Koszty ogrzewania budynków w wielu przypadkach zajmują większą część całkowitych kosztów eksploatacji budynków mieszkalnych i budynków użytkowych. Ograniczenie tych kosztów możliwe częściowo poprzez odpowiednie zaprojektowanie budynku i wykonanie właściwej izolacji cieplnej. Przy wyborze projektu domu warto pod uwagę wziąć to, dla jakiego rejonu został on przygotowany. Budynki z obszarów charakteryzujących się inną skalą wahań temperatur w ciągu roku nie będą odpowiednie do klimatu chłodnego. Również na terenie jednego kraju istnieją znaczne różnice pomiędzy rejonami geograficznymi, które mają istotny wpływ na wybór ocieplenia budynku. Odpowiednia izolacja sprawia, że mniej ciepła wydostaje się poza budynek, a tym samym zainstalowany układ grzewczy zwiększa swoją wydajność. Przekłada się to realnie na obniżenie się kosztów eksploatacji budynków, szczególnie w sezonie zimowym. Budynki nie posiadające w projekcie odpowiednich rozwiązań można dostosować do warunków atmosferycznych w późniejszym czasie. Jest to mniej efektywne od budynków zaprojektowanych już z myślą o oszczędności ciepła, jednak pozwala na osiągnięcie dobrych rezultatów. W przypadku budynków nie izolowanych wcześniej sprawdzą się docieplenia montowane na zewnątrz budynków np. w postaci płyt wielowarstwowych.

Media w domu

Projekt domu uwzględniać musi bardzo wiele parametrów. Istotne są tu nie tylko preferencje osoby, która budynek kupuje, bezpieczeństwo oraz możliwości techniczne, ale również warunki otoczenia, w których danych budynek będzie użytkowany. Przed osobami projektującymi i wykonującymi budynek stawiane są różne wymagania, w zależności od tego, czy dana budowla będzie wykonywana na obszarze wiejskim, czy miejskich. Budynki wolnostojące przeznaczone do celów mieszkaniowych planowane są głównie poza zwartym terenem zabudowanych. Wynika to z dostępności wolnej przestrzeni, jak również cen gruntów. Im większa odległość od otaczającej zabudowy, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z podłączeniem mediów. W wielu miejscach na terenie kraju brak jest dostępności gazociągów, kanalizacji i wody miejskiej. Również wtedy, gdy teren okoliczny jest uzbrojony konieczność utworzenia przyłącza musi zostać uwzględniona przy tworzeniu projektu budowlanego. Przyłącze to nie tylko kolejny element generujących koszty dla kupującego, ale również istotna część infrastruktury okolicy, która wymaga wydania zezwoleń przez osoby administrujące daną siecią. W części przypadków kupujący rezygnują z poszczególnych mediów. Utworzenie przyłącza gazowego zastąpić można w budynkach większym wykorzystaniem innego źródła energii, przede wszystkim energii elektrycznej. Projektując dom uwzględnić można również rezygnację z kanalizacji miejskiej.

Budowanie z drewna

Jednym z podstawowych materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych na całym świecie jest drewno. W zależności od gatunku drzew, z których drewno to zostało uzyskane materiał nadaje się do różnego rodzaju zastosowań. Zarówno gatunki europejskie, jak i egzotyczne wykorzystywane są na szeroką skalę do tworzenia konstrukcji oraz elementów dekoracyjnych. Materiał drewniany wykorzystywany może być zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Przy zastosowaniu na zewnątrz wymaga on odpowiedniego zabezpieczenia oraz stałej konserwacji. Wynika to z faktu, iż drewno jest wrażliwe na warunki atmosferyczne, a przede wszystkim na wodę i wilgoć. Pokrycie powierzchni drewnianych impregnatami, bejcami oraz lakierami pozwala na zachowanie pożądanego wyglądu oraz wytrzymałości przez długi czas. Drewno w budownictwie stosowane jest do wykonywania fragmentów stolarki okien, drzwi, balustrad oraz ogrodzeń. Niektóre projekty architektoniczne uwzględniają również wykonanie okładzin drewnianych na elewacji, co nadaje folklorystycznego stylu. Wewnątrz pomieszczeń możliwości wykorzystania drewna są praktycznie nieograniczone. Meble, powierzchnie podług, ścian i sufitów to niektóre z miejsc, w których drewno stosuje się w większości budynków. Szczególnie w przypadku podług istotnym parametrem jest tu twardość drewna, określana często jako klasy twardości. Odpowiedni dobór materiału przekłada się na jego użyteczność.

Budowanie ze szkła

Szkło jest materiałem, który znalazł szerokie zastosowanie w budownictwie. Ze szkła wykonywane są nie tylko standardowe elementy, takie jak okna i drzwi. Nowoczesna architektura coraz częściej wykorzystuje szkło do budowy większych elementów konstrukcyjnych, a nawet całych budynków. W wielu budynkach użytkowych wykonywane są szklane fasady. Powszechne jest tu zastosowanie szkła, które dzięki specjalnej konstrukcji zachowuje przezroczystość z jednej strony. Dzięki temu w pomieszczeniach uzyskiwane są szerokie, panoramiczne okna, a jednocześnie zachowuje się prywatność wnętrz. Specjalnie przystosowany materiał szklany uniemożliwia zajrzenie wewnątrz budynku. Lustrzane powierzchnie cechują przede wszystkim budynki należące do korporacji, banków i urzędów. Nie oznacza to, że szkło nie jest wykorzystywane jest również w budownictwie mieszkaniowym. Wolno stojące budynki mieszkalne również mogą zostać wykonane w sposób uwzględniający wiele elementów wykonanych ze szkła. Szklane ściany pozwalają na otwarcie przestrzeni, co jest efektem bardzo pożądanym przez wielu kupujących. Nowoczesne szkło jest materiałem o parametrach pozwalających na jego bezpieczne zastosowanie nawet w ciężkich warunkach atmosferycznych. Odpowiednio przystosowana powierzchnia jest niewrażliwa na warunki atmosferyczne, uderzenia oraz grad. Właściwości termoizolacyjne szkła pozwalają na uzyskanie wnętrz energooszczędnych.